Adresa

  • dr Nikole Krstića, Radna zona SEVER II
    21000 Novi Sad

Naše usluge

Recent projects

Prefabrikovane stanice za povišenje pritiska

Read More

Kanalizacija Kruševac

Read More

Preka i Široka Bara

Read More

Projekat modernizacije crpne stanice Kalenića Revenica

Read More

Izrada elektro-upravljačkih ormana

Izrada elektro upravljačkih ormana kao prateća oprema za Grundfos pumpe.

Read More

Dijamant

Read More

Zlatica 2014

Read More

Naši poslovni partneri

 Gde se nalazimo